Cơ cấu tổ chức

line

Sách và tài liệu tham khảo cho sinh viên:

Các đề tài nghiên cứu khoa học:

STT

Tên đề tài nghiên cứu/

Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ,

ngành, trường)

Nơi công bố công trình khoa học: Tên tạp chí/nhà xuất bản…

Trách nhiệm tham gia trong đề tài (chủ nhiệm/tác giả)

1.

Văn học Việt Nam 1945-1954

1980

 

NXB Giáo dục

Đồng tác giả

2.

Văn học Việt Nam 1945-1975

1986

 

NXB Giáo dục

Đồng tác giả

3.

Văn học thành thị miền nam 1954-1975

2000

 

NXB Tổng hợp TP.HCM

 

4.

Tuyển tập Hoàng Như Mai

2005

 

NXB giáo dục

 

5.

Tuyển tập Văn Tâm

2006

 

NXB Văn hóa SG

 


Team Leader

Nguyễn Thị Thanh Xuân

--- Giảng Viên ---
PGS. Tiến Sĩ

Môn giảng dạy:

Lý luận và phê bình Văn học;

Trình độ chuyên môn:

 Giáo sư/ Phó giáo sư:  ……….............., năm phong tặng: 2004

Tiến sĩ: Lý thuyết và lịch sử Văn học, nơi cấp bằng: Đại học Tổng hợp Tp.HCM  năm: 1994

Thạc sĩ:                nơi cấp bằng:                                         năm:

Cử nhân: Văn học, nơi cấp bằng: Đại học Tổng hợp Hà Nội năm: 1979

Quá trình công tác:

Sách và tài liệu tham khảo cho sinh viên:

Các đề tài nghiên cứu khoa học:

STT

Tên đề tài nghiên cứu/

Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ,

ngành, trường)

Nơi công bố công trình khoa học: Tên tạp chí/nhà xuất bản…

Trách nhiệm tham gia trong đề tài (chủ nhiệm/tác giả)

1.

Các trường phái phê bình văn học phương Tây thế kỷ XX

2005

Cấp Bộ

 

Chủ nhiệm

2.

Điều tra bảo tồn, nghiên cứu di sản văn học chữ quốc ngữ ở Nam Bộ đầu Thế kỷ XX

2008

Đại học Quốc gia

 

Thành viên

Các công trình đã công bố:

 1. 25 năm, một vùng tiểu thuyết, NXB KHXH, 2002 Đồng tác giả
 2. Phê bình Văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX (1930-1945), NXB Đại học quốc gia Tp.HCM, 2008 Tác giả
 3. Tiếng vọng những mùa qua, NXB Trẻ, 2004 Tác giả
 4. Văn học Nhật Bản ở Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia, 2008 Đồng tác giả…

Nguyễn Thành Thi

--- Giảng Viên ---
PGS. Tiến Sĩ

Môn giảng dạy:

Trình độ chuyên môn:

 • Giáo sư/ Phó giáo sư:  ……….............., năm phong tặng:……….……;
 • Tiến sĩ: Lý thuyết & lịch sữ văn học, nơi cấp bằng: Đại học KHXH&NV TP.HCM năm: 2000
 • Thạc sĩ: Văn học Việt Nam, nơi cấp bằng: Đại học Sư phạm TP.HCM năm: 1996
 • Cử nhân: Ngữ văn, nơi cấp bằng: Đại học Sư phạm Huế năm: 1979

Quá trình công tác:

Sách và tài liệu tham khảo cho sinh viên:

Các đề tài nghiên cứu khoa học:

STT

Tên đề tài nghiên cứu/

Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ,

ngành, trường)

Nơi công bố công trình khoa học: Tên tạp chí/nhà xuất bản…

Trách nhiệm tham gia trong đề tài (chủ nhiệm/tác giả)

1.

Dạy học tác giả, tác phẩm Văn học Việt Nam hiện đại ở Trường Đại học và Trường PTTH

2006

Cấp Bộ

 

Chủ nhiệm đề tài

2.

Phong cách văn xuôi nghệ thuật Thạch Lam

2006

 

Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội

 

3.

“Lược đồ” Văn xuôi quốc ngữ Việt Nam nhìn từ quá trình hình thành và tương tác thể loại

2008

 

Đại học Hamburg, Cộng hòa Liên Bang Đức

 


Phan Thu Hiền

--- Giảng Viên ---
PGS. Tiến Sĩ

Môn giảng dạy:

 • Lý luận và phê bình Văn học;

Trình độ chuyên môn:

 -  Giáo sư/ Phó giáo sư:  ……….............., năm phong tặng: 2003

Tiến sĩ: Văn học Châu Á, nơi cấp bằng: Đại học Sư phạm Hà Nội năm: 1998

Thạc sĩ: Văn học phương Tây, nơi cấp bằng: Đại học Sư phạm Hà Nội    năm: 1986

Cử nhân: Ngữ Văn, nơi cấp bằng: Đại học Sư phạm Hà Nội năm: 1983.

Quá trình công tác:

Sách và tài liệu tham khảo cho sinh viên:

Các đề tài nghiên cứu khoa học:

STT

Tên đề tài nghiên cứu/

Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ,

ngành, trường)

Nơi công bố công trình khoa học: Tên tạp chí/nhà xuất bản…

Trách nhiệm tham gia trong đề tài (chủ nhiệm/tác giả)

1.

Sử thi Ấn độ, tập 1: Mahabharata

2000

 

NXB Giáo dục

Chuyên luận

2.

Thi học cổ điển Ấn Độ

2006

 

NXB KHXH

Thành viên

3.

Văn hóa Phật giáo ở Việt Nam và Thái Lan: Một số điểm tương đồng.

Tháng 8/2007

 

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế Hàn quốc học và Đông Nam Á học. Đại học Burapha, Thái Lan.

 


Team Leader

Đoàn Thị Thu Vân

--- Giảng Viên ---
PGS. Tiến Sĩ

Môn giảng dạy:

Trình độ chuyên môn:

Giáo sư/ Phó giáo sư:  ……….............., năm phong tặng: 2002

Tiến sĩ: Văn học Việt Nam, nơi cấp bằng: Đại học Sư phạm Tp.HCM năm: 1995

Cử nhân: Ngữ Văn, nơi cấp bằng: Đại học Sư phạm Tp.HCM năm: 1977

Quá trình công tác:

Sách và tài liệu tham khảo cho sinh viên:

Các đề tài nghiên cứu khoa học:

STT

Tên đề tài nghiên cứu/

Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ,

ngành, trường)

Nơi công bố công trình khoa học: Tên tạp chí/nhà xuất bản…

Trách nhiệm tham gia trong đề tài (chủ nhiệm/tác giả)

1.

Con người nhân văn trên thư đoàn Việt Nam sơ kỳ trung đại.

2006

Cấp Bộ

 

Chủ nhiệm

Các công trình khoa học đã công bố:

 1. Thơ thiền Lý Trần, NXB Văn nghệ Tp.HCM 1998
 2. Tiếp cận thơ văn Nguyễn Trãi, Hội nghiên cứu- giảng dạy Văn học và NXb Trẻ Tp.HCM 2001
 3. Văn học Trung đại Việt Nam (Chủ biên) NXB Giáo dục, 2008

Lê Thu Yến

--- Giảng Viên ---
PGS. Tiến Sĩ

Môn giảng dạy:

Trình độ chuyên môn:

 • Giáo sư/ Phó giáo sư:  ……….............., năm phong tặng: 2005
 • Tiến sĩ: Ngữ Văn, nơi cấp bằng: năm: 1998
 • Thạc sĩ:                nơi cấp bằng: năm:
 • Cử nhân: Ngữ Văn, nơi cấp bằng: Đại học Sư phạm Tp.HCM năm: 1981

Quá trình công tác:

Sách và tài liệu tham khảo cho sinh viên:

Các đề tài nghiên cứu khoa học:

STT

Tên đề tài nghiên cứu/

Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ,

ngành, trường)

Nơi công bố công trình khoa học: Tên tạp chí/nhà xuất bản…

Trách nhiệm tham gia trong đề tài (chủ nhiệm/tác giả)

1.

Sức hấp dẫn thơ nôm

2006

Cấp Bộ

 

Chủ nhiệm

Các công trình khoa học đã công bố:

 1. Đặc điểm nghệ thuật thơ chữ Hán Nguyễn Du, NXB Thanh niên 1999
 2. Hồ Xuân Hương trong cảm hứng thơ người đời sau, NXB Giáo dục 2007
 3. Giáo trình văn học Trung đại (viết chung), NXB Giáo dục 2008 


Team Leader

Huỳnh Như Phương

--- Giảng Viên ---
GS. Tiến Sĩ

Môn giảng dạy:

Trình độ chuyên môn:

 • Giáo sư/ Phó giáo sư:  ……….............., năm phong tặng: 2001
 • Tiến sĩ: Lý luận Văn học, nơi cấp bằng: Viện Văn học Thế giới thuộc Viện Hàn lâm KH liên xô năm: 1990
 • Cử nhân: Triết học, nơi cấp bằng: Đại học Văn Khoa Sài gòn năm: 1979


Quá trình công tác:

Sách và tài liệu tham khảo cho sinh viên:

Các đề tài nghiên cứu khoa học:

STT

Tên đề tài nghiên cứu/

Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ,

ngành, trường)

Nơi công bố công trình khoa học: Tên tạp chí/nhà xuất bản…

Trách nhiệm tham gia trong đề tài (chủ nhiệm/tác giả)

1.

Cảm hứng nghệ thuật của văn xuôi VN đương đại

1995

Nhà nước

 

Chủ nhiệm

2.

Những vấn đề và thành tựu của VHVN thời kỳ 1945-1975

1997

Cấp Bộ

 

Chủ nhiệm

3.

Quan niện Văn học của các nhà hình thức luận ở Nga đầu thế kỷ XX

2006

Cấp Trường

 

Chủ nhiệm

Các công trình khoa học đã công bố:

 1. Văn học hôm nay đang nhìn lại chính mình, Tạp chí Văn học số 1 - 1993
 2. Môn Lý luận Văn học trong trường Đại học, Tạp chí Nghiên cứu Văn học - 2006
 3. Chủ nghĩa hiện sinh ở miền Nam Việt Nam 1954-1975 (trên bình diện lý thuyết), Tạp chí Nghiên cứu Văn học – 2008
 4. Những trang viết, những nhịp cầu (in chung) NXB Mũi cà mau 1986
 5. Trường phái hình thức Nga, NXB Đại học Quốc gia 2007


Nguyễn Hữu Sơn

--- Giảng Viên ---
PGS. Tiến Sĩ

Môn giảng dạy:

Trình độ chuyên môn:

 Giáo sư/ Phó giáo sư:  ……….............., năm phong tặng: 2004

Tiến sĩ: Văn học Việt Nam nơi cấp bằng: Viện Văn học – Viện Khoa học xã hội Việt Nam, năm: 1998

Thạc sĩ:                nơi cấp bằng:                                        năm:

Cử nhân: Văn học, nơi cấp bằng: Đại học tổng hợp Hà Nội, năm: 1982

Quá trình công tác:

Sách và tài liệu tham khảo cho sinh viên:

Các đề tài nghiên cứu khoa học:

STT

Tên đề tài nghiên cứu/

Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ,

ngành, trường)

Nơi công bố công trình khoa học: Tên tạp chí/nhà xuất bản…

Trách nhiệm tham gia trong đề tài (chủ nhiệm/tác giả)

1.

Những vấn đề lý luận và lịch sữ văn học

1999

Cấp nhà nước

 

Thành viên

2.

Điều tra văn học thế kỷ XX

2001

Cấp nhà nước

 

Thành viên

3.

Văn học Việt Nam thế kỷ X–XIX: Những vấn đề lý thuyết và lịch sử

2005

Trường ĐH Quốc gia Hà Nội

 

Thành viên

4.

Văn học Trung đại Việt Nam qua đánh giá của người nước ngoài

2006

 

Viện Văn học

Chủ biên và đồng tác giả

5.

Lịch sử VHVN từ Thế kỷ X-XX

2008

 

Nhà nước

Chủ biên và đồng tác giả

 Các công trình khoa học đã công bố:

 1. Văn học trung đại Việt Nam – Quan niệm con người và tiến trình phát triển (nghiên cứu – tiểu luận) NXB KHXH, 2007
 2. Tuyển tập 40 năm Tạp chí Văn học (1960-1999, 4 tập) nghiên cứu tuyển chọn và giới thiệu, NXB Tp.HCM 1999
 3. Điểm tựa phê bình văn học (tiểu luận – phê bình) NXB Lao động, 2000
 4. Những vấn đề lý luận và lịch sử văn học (nghiên cứu – in chung) NXB KHXH,2001
 5. Nhìn lại các bộ Văn học sử trung đại nữa đầu thế kỷ XX, Tạp chí Văn học, số 1-2001
 6. Phân tích bình giảng ngữ văn 10 nâng cao (viết chung – Nguyễn Khắc Phi chủ biên) NXB Giáo dục, 2006 tái bản 2008… 


Trần Đình Sử

--- Giảng Viên ---
GS. Tiến Sĩ

Môn giảng dạy:

Trình độ chuyên môn:

 Giáo sư/ Phó giáo sư:  ……….............., năm phong tặng:1996

Tiến sĩ:Lý luận Văn học, nơi cấp bằng: Liên Xô, năm: 1980

Cử nhân: Ngữ Văn, nơi cấp bằng: Đại học Sư Phạm Vinh năm: 1967

Quá trình công tác:

Sách và tài liệu tham khảo cho sinh viên:

Các đề tài nghiên cứu khoa học:

STT

Tên đề tài nghiên cứu/

Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ,

ngành, trường)

Nơi công bố công trình khoa học: Tên tạp chí/nhà xuất bản…

Trách nhiệm tham gia trong đề tài (chủ nhiệm/tác giả)

1.

Thi pháp Văn học Trung Đại VN

1998

 

 

 

2.

Văn học Việt Nam thế kỷ XX

2004

 

 

 

3.

Các khuynh hướng lý luận văn học thế kỷ XX

2009

 

 

 

Các công trình đã công bố: (nghiên cứu và dịch thuật)

 1. Thi pháp thơ Tố Hữu – 1987
 2. Thi pháp văn học trung đại Việt Nam – 1988
 3. Thi pháp Truyện Kiều – 2001
 4. Dẫn luật thi pháp học  - 1998