Đối tượng và chính sách ưu tiên

line
20 tháng 03 năm 2014

a. Đối tượng ưu tiên

+ Người có thời gian công tác hai năm liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo, theo qui định của Chính phủ (trường hợp này thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền) ;

+  Thương binh, bệnh binh, người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh; anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;

+ Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

+ Con nạn nhân chất độc màu da cam;

+ Con liệt sĩ;

b. Chính sách ưu tiên

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi 10 điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định và cộng 1 điểm (thang điểm 10) cho một trong hai môn thi.

c. Chế độ ưu đãi của Trường Đại học Văn Hiến

Trường hợp học viên là Cựu sinh viên trường Đại học Văn Hiến được giảm 15% học phí.

Góp ý
các tin liên quan
quang cao