Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT

line
22 tháng 07 năm 2015
Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

7

Tải nội dung Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT tại đây

Góp ý