Danh sách cơ sở đào tạo và cấp chứng chỉ ngoại ngữ B1

line
06 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

Danh sách cơ sở đào tạo chứng chỉ ngoại ngữ B1

            Nhằm tạo điều kiện cho học viên chủ động tham gia các lớp đào tạo và cấp chứng chỉ ngoại ngữ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ theo quy định đào tạo trình độ thạc sĩ.

            Nhà trường thông tin đến học viên các cơ sở đào tạo và cấp chứng chỉ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận (căn cứ Thông báo Kết luận số 826/TB-BGDĐT ngày 5/8/2011; số 896/TB-BGDĐT ngày 24/8/2011; số 42/TB-BGDĐT ngày 11/1/2013  của Bộ Giáo dục và Đào tạo) như sau:  

  1. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.
  2. Trường Đại học Hà Nội.
  3. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế.
  4. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
  5. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
  6. Trung tâm SEAMEO RETRAC.
  7. Đại học Thái Nguyên.
  8. Trường Đại học CầnThơ.
  9. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
  10. Trường Đại học Vinh.

           Nhà trường công nhận chứng chỉ B1 do một trong các cơ sở đào tạo nêu trên cấp để học viên bổ sung hồ sơ bảo vệ luận văn và công nhận tốt nghiệp thạc sĩ. Các chứng chỉ B1 do các cơ sở đào tạo khác cấp sẽ được xem xét tùy từng trường hợp cụ thể.

Góp ý