giới thiệu viện

Sau 15 năm hoạt động và trưởng thành, Trường Đại học Văn Hiến đã đào tạo được hàng ngàn cử nhân thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội và nhân văn, góp phần bổ sung nguồn lực vào các lĩnh vực hoạt động xã hội. Ngày 26/7/2013
giới thiệu khoa